Oznakowanie obiektów

Technika laserowa

Gabloty i gablotki

Informacja wizualna, Reklama

Dyplomy ozdobne, Certyfikaty

Pieczątki, Stemple

Wyświetlacze

Różne inne

Cenniki

Pobierz ofertę

Znakowanie laserem

Znakowanie laserem jest to nanoszenie na powierzchnię materiału (głębokość 20-200 um) dowolnych znaków graficznych, kodów, liter, cyfr, itp., polegające na powierzchniowej zmianie koloru materiału wskutek oddziaływania w tych miejscach wiązki lasera.

Znakowanie laserem jest doskonałą metodą zabezpieczania mienia prywatnego lub firmowego przed kradzieżą albo fałszerstwem. Wykonane elementy nie starzeją się i nie zacierają. Wszelkie próby usunięcia takich znaków bez pozostawienia śladów ingerencji są niemożliwe.

Znakowanie materiałów ma szerokie zastosowanie w przemyśle - znakowanie tabliczek znamionowych, plomb, narzędzi medycznych, maszyn, urządzeń itp.

Znakowanie laserem wykonujemy na stalach nierdzewnych, kwasoodpornych, narzędziowych a także na aluminium anodowanym. Znakować również można szkło i większość tworzyw sztucznych.

Wybrane realizacje znakowania laserem