Piktogramy

Opis produktu

Piktogram to przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu.

Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym zwiększono czytelność przekazu oraz ominięto barierę językową. Użycie piktogramów ułatwia też wspomaganie mowy osób upośledzonych i z trudnościami w porozumiewaniu się.

Piktogramy wykonujemy w formie tabliczek informacyjnych lub idywidualnych elementów wyciętych z pcv lub blachy stalowej nierdzewnej.

Ceny ustalamy indywidualnie dla każdego wzoru w zależności od zastosowanego materiału, techniki wykonania i wielkości tabliczki lub znaku.


...wskażemy drogę ARET

Galeria


Zobacz także :

Galeria zewnętrzna naszych realizacji - TABLICZKI INFORMACYJNE