Tablice i tabliczki

Informacja wizualna jest to przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy obrazu i treści. Środkami przekazu są elementy, tzw. nośniki informacji, których zadaniem jest przekazanie wiadomości.

W obiektach takich jak instytucje, urzędy, firmy, szpitale, przychodnie lekarskie itp. napotykamy na szereg elementów informacji wizualnych, które ułatwiają szybkie dotarciu do celu. Elementy te można ułożyć według kolejności :

  • szyld z nazwą instytucji, urzędu, firmy;
  • zbiorcza tablica informacyjna - umieszczona w centralnym miejscu obiektu;
  • tablice i tabliczki informacyjne w różnych wielkościach;
  • tabliczki kierunkowe wskazujące kierunek dotarcia do celu;
  • tabliczki przydrzwiowe informujące o rodzaju działalności w pomieszczeniu;
  • tabliczki opisujące stanowisko pracy;
  • identyfikatory imienne personelu ułatwiające kontakt z personelem;
  • inne elementy opisujące rzeczy.

W zależności od modelu elementu oznakowania lub informacji stosujemy różne materiały – stop aluminium, mosiądz, blachę aluminiową, drewno bukowe, tworzywa PCV. Stosowane techniki to odlewanie, toczenie w mosiądzu i w drewnie, grawerowanie laserowe lub mechaniczne, nadruk termiczny.

Proponowane wzory znajdują zastosowanie w obiektach każdej kategorii.


...wskażemy drogę ARET